تجمع دانشجویان دانشگاه تبریز / اعتراض به مشکلات اقتصادی

عده ای از دانشجویان دانشگاه تبریز در راستای مشکلات اقتصادی دست به تجمعات اعتراضی زدند

به گزارش رکنا ، جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز با برگزاری تجمعی اعتراض خود را به مشکلات اقتصادی و معیشتی اعلام کردند.

این دانشجویان مسیر ساختمان مرکزی تا مسجد دانشگاه تبریز را با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با محتوای " نه به گرانی" و "دانشجو زنده است" پیمودند.

همچنین دانشجویان شعار‌هایی با محوریت مشکلات اقتصادی به ویژه بیکاری و همچنین نارضایتی از وجود فساد اقتصادی سر دادند.

دانشجویان بعد از این تجمع مسالمت آمیز پراکنده شده و سر کلاس‌های درس حاضر شدند

منبع

 باربری تهران

خط ویژه تماس