پایتخت و حمل و باربری تهران

اتوبار تهران  در خدمت شماست تا در صورت هرگونه نیاز به اثاث کشی و داشتن وسایلی تکی که به دلیل سنگینی و بزرگی نمیتوانید با ماشین شخصی یا به صورت دستی حمل کنید و نیاز پیدا میکنید که وسیله باربری را از اتوبارها و باربری ها درخواست نمایید ارسال وانت بار و نسان بار بنا به در خوواست مشتری از امکانات اتوبار ما می باشد در صورتی نیاز پیدا میکنید که وسایل منزل را به صورت یکجا به منزل جدیدی جابجا کنید در این صورت مشتری بنابر نیاز مبرم خود قصد جابجایی با خاور یا وسیله نقلیه بزرگ تری را دار این باربری با دارا بودن خاورهایی با سیستمی قوی تر و استاندار برای حمل بار به صورت حرفه ای با رانندگان حرفه ای

باربری تهران

اتوبار تهران

 

 

خط ویژه تماس