تجاوز به خواهرزن 20 ساله در خانه خالی / لیلا همخوابی اجباری را لو داد

مرد هوسباز خواهر همسرش را در خانه مورد تجاوز قرار داد.

باربری تهران
 

مرد 34 ساله ای در افغانستان به جرم تجاوز به خواهر همسرش دستگیر و زندانی شد. گزارش پلیس محلی حاکی از آن است که متهم دختر 20 ساله که لیلا نام داشت و خواهرزنش بود را زمانی که در خانه تنها بود مورد تجاوز قرار داد و با تهدید به این که او را از خانه بیرون می اندازد تا خوراک حیوانات شود قربانی را وادار به سکوت کرد.

تجاوز به دختر 20 ساله توسط مرد پلید

پس از چندین بار آزار جنسی و همخوابی اجباری قربانی به اداره پلیس مراجعه کرده و پرده از این جنایت مرد پلید داشت. در پی دستگیری متهم منکر این رابطه شد و این شکایت را نوعی اتهام دانست اما پس از تایید پزشکی قانونی به رابطه جنسی اش با دختر جوان اعتراف کرده و گفت که او را به اجبار مورد تجاوز قرار داده و با تهدید وادار به سکوت کرده است. در حال حاضر رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

منبع

 باربری تهران

خط ویژه تماس